Bibliografie Michiel Deweirdt

 Home / Team / Michiel Deweirdt / Bibliografie
 • DEWEIRDT, M., “Tweehonderd jaar erfgoedregelgeving in Vlaanderen”, in R. PALMANS, Erfgoed en eigendomsbescherming, Intersentia, 2020, 1-44
 • DEWEIRDT, M., “Enkele accentverschuivingen in de Vlaamse erfgoedregelgeving”, in G. VERHELST (ed.), Jaarboek OmgevingTeRecht 2018, Larcier, 2019, 159-173.
 • DEWEIRDT, M., De archeologienota en de bescherming van het archeologisch erfgoed, Brugge, Die Keure, 2018, 144 p.
 • DEWEIRDT, M., “Wie kan de afwezige leidend ambtenaar vervangen?”, noot onder RvVb 13 maart 2018, nr. RvVb/A/1718/0661, TROS 2018, 309.
 • DEWEIRDT, M., “IV. - Informatieverplichtingen en publiekrechtelijke sanctiemechanismen in het Onroerenderfgoeddecreet” in (Ver)kopen in het omgevingsrecht, Gent, Larcier, 2017, p. 79-86.
 • DEWEIRDT, M., "Mogen burgers nog opkomen voor de bescherming van het onroerend erfgoed", TROS 2017, 138.
 • DEWEIRDT, M., "Wijzigingen aan het onroerend erfgoed decreet: invoering van een archeologienota en andere aandachtspunten", Bericht aan het Notariaat 2017/2, 80-88.
 • DEWEIRDT, M., "Welke aandachtspunten bevat de bodemreglementering ten aanzien van erfgenamen van een verontreinigd perceel?" en "Hoe werkt de techniek van de versnelde overdracht in het Bodemdecreet?", in D. DEVOS (ed.), 20 Jaar Bodemdecreet - 20 Prangende vragen, Brussel, Larcier, 2015, 186.
 • DEWEIRDT, M., De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 385 p.
 • DEWEIRDT, M., "Besluit tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1592-1600.
 • DEWEIRDT, M., "Administratieve procedure in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1522-1538.
 • DEWEIRDT, M., "Art. 640-645 B.W. en art. 17 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen", in K. DE GREVE, C. FOURIE en A. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden 2014, Brussel, Larcier, 2014, 844-861.
 • DEWEIRDT, M., "Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk", TOO 2014, afl. 1, 174-175.
 • DEWEIRDT, M., Onroerenderfgoedtoets of niet?, TOO 2013, afl. 4, 521-523.
 • DEWEIRDT, M. en MAMMARELLA, B., Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2013, 186 p.
 • DEWEIRDT, M. en MERTENS, W., "Milieustakingsvordering", in VAN HEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds), Milieurecht geannoteerd, Die Keure, 2013, 195-201.
 • DEWEIRDT, M., "Monumentendecreet", in V. SAGAERT en S. VEREECKEN (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar 2013, Brussel, Larcier, 2013, 844-861.
 • DEWEIRDT, M., "De zorgplicht in het Archeologiedecreet:, Beperkte draagwijdte", noot bij Cass. 23 februari 2012, TBO 2012, 155-157.
 • DEWEIRDT, M., Het archeologierecht: een schat aan rechtsregels van onder het stof gehaald, Larcier, 2010, 73 p.
 • DEWEIRDT, M., "Recente wijzigingen aan het Monumentendecreet: de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de Expertencommissie", in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Larcier, 2010, 249-271.
 • CEENAME M. en DEWEIRDT M., Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2009, 295 p.
 • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in de regelgeving omtrent de bescherming van het onroerend erfgoed", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 37-52.
 • DEWEIRDT, M., Het bodemdecreet, Mechelen, Kluwer, 2008, 233 p.
 • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in het kader van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur en het hergebruik van overheidsinformatie", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 119-141.
 • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepsprocedures in het Bodemdecreet", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 17-36.
 • DEWEIRDT, M., "Anarchie op de bodem van de Noordzee. Gebrekkige bescherming van het archeologisch erfgoed in de Noordzee", Juristenkrant 2006, afl. 132, 4
 • DEWEIRDT, M., "Bescherming van het archeologische onroerende erfgoed", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 90 p.
 • DEWEIRDT, M., "Bescherming van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
 • DEWEIRDT, M., "Monumentenzorg. Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het Vademecum voor Architecten, Mechelen, Kluwer, 2007, 30 p.
 • DEWEIRDT, M., "Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
 • DEWEIRDT, M., Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 33 p.
 • DEWEIRDT M., "Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 55 p.
 • DEWEIRDT, M., "De bescherming van het archeologisch erfgoed", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 93 p.
 • D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "Het bodemsaneringsdecreet tien jaar ervaring", in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, 315-343.
 • D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer", in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Kluwer, 2004, 11 p.